<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvilke selskaper vil lykkes i fremtiden?

Les våre tanker

Hva skal vi leve av etter oljen?

I dag kommer hver fjerde krone fra oljen. Samtidig er oljealderen i ferd med å tippe nedover. Det store generasjonsspørsmålet i Norge er derfor: Hva skal vi leve av etter oljen?

Selv ikke våre politikere og fremste samfunnsøkonomer vet svaret. Og fra 2060 av vil Norge gå 150 milliarder i minus – hvert år. Det haster, for det er faktisk innovate or die.

Vårt svar er: Det er ikke én ting vi skal leve av etter oljen. Ikke én tjeneste eller ett produkt. Det som skal løfte Norge til neste nivå og nye årtier med milliardinntekter, er derimot summen av mange selskaper som tør å gå i spissen og gjennomføre innovasjoner i møte med en fremtid preget av usikkerhet og risiko. 

Kort sagt: Entreprenørskap er den nye oljen – i form av ny kunnskap, ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye tjenester. Det innovative entreprenørskapet er hoveddrivkraften for den økonomiske vekst og utvikling som skal skape Norge 2.0.

Den viktigste forberedelsen vi som nasjon kan gjøre til fallende oljeinntekter, er derfor å legge til rette for å bygge vekstselskaper som blir ledende på sine områder. 

Selskaper som utvikler og finner opp morgendagens produkter og tjenester som verden er avhengig av og betaler høye priser for. 

Mer enn bare innovasjon

Men innovasjon dreier seg om mer enn nyskaping som sådan. Det må ikke nødvendigvis være en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en fundamental endring i måten selskaper skaper økonomiske verdier på. Fremtidens verdiskaping handler vel så mye om markedsinnovasjoner som produksjonsinnovasjoner. Selskaper vil i langt større grad være avhengig av fornøyde, lønnsomme og lojale kunder for å ta ut gevinster.

Verdiskaping for kunden blir avgjørende.

De selskaper som evner å benytte teknologien som allerede finnes, til å skape kundereiser i verdensklasse, vil være best rigget for å møte en fremtid hvor markedet hele tiden tilføres nye aktører som kniver om forbrukere med stadig høyere krav til digitale opplevelser.

I en slik konkurransevirkelighet blir kundeopplevelsen helt avgjørende for selskapers suksess, ikke deres produkt- og tjenesteportefølje.

Kundeopplevelsen trumfer

Vi mener at de selskapene som vil lykkes med å skape den beste kundeopplevelsen, den høyeste kundeopplevde verdien, er de som tør å kaste ut gamle tankesett, omfavne endring og tenke radikalt nytt – ikke bare om egne produkter og tjenester, men om hele organisasjonen. 

Selskapene som skal bli bransjeledende i fremtidens turbulente markeder, må ha en datadrevet, eksperimentell tilnærming til både produktutvikling, rekruttering, strategi,og virksomhetsstyring – samtidig som de hele tiden leter etter nye muligheter for vekst. 

I en slik vekstprosess står teknologi sentralt, som muliggjører.

Så hva skal vi leve av etter oljen?

Nøyaktig hva vi skal leve av etter oljen, det kan ingen si med sikkerhet per i dag. Men én ting vet vi: Strategisk anvendelse av teknologi, i dynamisk samspill med markeds-, salgs- og serviceapparatet, muliggjør en friksjonsløs kundereise. Og bidrar dermed til verdiskaping.

Teknologien som muliggjører blir konkurransefortrinnet som setter morgendagens selskaper i stand til å skape lønnsom vekst og bygge fremtidsnæringene, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi tror at selskapene som klarer å utnytte smart teknologi og datadrevne digitale markedstiltak til å skape den optimale kundeopplevelsen, vil gå av med seieren, i dag og i morgen.

I Techweb jobber vi med nettopp å hjelpe fremtidens teknologiselskaper med å oppnå dette.

Vi tror disse artiklene
passer for deg.