<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=50306&amp;fmt=gif">

Sjekkliste for SEO

Sjekk av av punktene, og sørg for at nettsiden får økt synlighet i søkemotorer i 2020. 

Denne sjekklisten gir deg:

  • Analyseverktøy til nettsiden 
  • Tips til økt synlighet
  • Tips til å redusere bounce rate

SEO-sjekkliste2020

 

Last ned sjekklisten