<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=50306&amp;fmt=gif">

Årshjul for inbound marketing 

Optimaliser dine kampanjer, og øk konverteringsraten.

I denne sjekklisten får du:

  • Hva du bør ha oversikt over når du lager årshjul
  • Viktige dager du bør bite deg merke i 
  • Huskeliste 

Ebok-årshjul

 

Last ned gratis sjekkliste