<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=241066823005528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> <img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=50306&amp;fmt=gif">

Hva er digital markedsføring og hva er forskjellen fra tradisjonell markedsføring?

Hva er digital markedsføring? Digital markedsføring er motoren som driver dagens virksomheter, store som små. Effektiv digital markedsføring er markedsføring som bygger broer mellom elektronisk teknologi og psykologi i markedet. 

Selv om de grunnleggende prinsippene for markedsføring fortsatt gjelder, er digital markedsføring ikke bare en ny kanal for markedsføring. Tvert imot, det er en forfriskende ny tilnærming til markedsføring som tilbyr en unik forståelse av forbrukernes atferd.

Hva er ikke digital markedsføring?

For å forstå hva digital markedsføring går ut på, er det lettere å klassifisere hva som ikke er digital markedsføring. Tradisjonelle markedsføringskanaler som for eksempel print, radio, TV og reklametavler er ikke former for digital markedsføring. Disse kanalene har vært vellykket over en lang periode, men de er ikke så effektive i dagens moderne tid.

Jeg tror at tradisjonelle markedsføringskanaler lider av primært to store begrensninger – enveiskommunikasjon og ingen tilbakemeldinger i sanntid. Personlig har jeg alltid trodd på at markedsføring bør foregå på toveis basis. Dessverre er ikke tradisjonelle markedsføringskanaler noe som fører til dialog mellom markedsfører og kunden. For det andre har resultatet av eksplosjonen av internett og sosiale medier vist oss at sanntidskommunikasjon er nøkkelen til suksess. De fleste tradisjonelle markedsføringskanaler lider av at det ikke er umiddelbar kommunikasjon. Mens tradisjonell markedsføring handler om inntrykk, fokuserer digital markedsføring på en langt viktigere del, nettopp dette med å skape en opplevelse for brukerne.

 

Digitale markedsføringskanaler

I en bredere forstand er internett hjertet av digital markedsføring. Internett tilbyr flere programmer, så som web, e-post, IM, RSS og video, som kan utnyttes av markedsførere til å lansere kampanjer. Den eksplosive veksten av smarttelefoner og nettbrett har gjort at mobilen har dukket opp som en allment akseptert digital markedsføringskanal i nyere tid. Og sist men ikke minst, sosiale medier har vært en god ambassadør for digital markedsføring. Mens hovedmotivasjonen for sosiale nettverk var å skape interaksjon mellom mennesker, har ledende sosiale nettverk som Facebook og Twitter blitt forvandlet til verdifulle digitale markedsføringsverktøy.

 

Gratis e-bok: Inbound marketing

Bilde av Knut Pedersen
Skrevet av Knut Pedersen
For uten om å være utdannet dataingeniør og inbound sertifisert, er Knut gründer og daglig leder i Techweb. Han er barnefødt optimist og har alltid en positiv tilnærming til menneskene rundt seg. I Techweb hjelper han kundene med digital strategi, design og rådgiving.

Du er kanskje også interessert i: